Consult
30 april 2019
Sociale Verkiezingen 2020: elektronisch stemmen vanop de werkplek
Sociale Verkiezingen 2020: elektronisch stemmen vanop de werkplek

Sociale Verkiezingen 2020: elektronisch stemmen vanop de werkplek

De werkvloer van de toekomst is er één waarbij technologie de werknemers ondersteunt. Geen wonder dat er zo vaak met de term ‘digitalisering’ om de oren geslagen wordt. Zelfs bij de sociale verkiezingen dringt de digitalisering door, en moedigen de sociale partners een modernisering van de procedure aan. Daarin zijn ze geslaagd: vanaf 2020 is het toegestaan om te stemmen vanop de werkplek. Dankzij het systeem van e-voting hoeven medewerkers hun bureau niet eens te verlaten.

Mogelijkheden rond e-voting uitgebreid

In Belgisch Staatsblad van vandaag verscheen het wetsvoorstel dat de mogelijkheden rond e-voting gevoelig uitbreidt. Voortaan kunnen medewerkers hun stem uitbrengen in een elektronische stembus of vanop hun gebruikelijke werkplek. Stemmen doen ze via een computer die in verbinding staat met het bedrijfsnetwerk, mits goedkeuring van de ondernemingsraad, het CPBW of – als deze overlegorganen er nog niet zijn – in akkoord met de vakbondsafvaardiging.

Opmerkelijk is dat de beslissing om elektronisch te stemmen niet meer unaniem genomen moet worden, zoals het geval was tot in 2016. Een meerderheid volstaat om e-voting in je organisatie in het leven te roepen. Het is echter van cruciaal belang om goede interne afspraken te maken die het geheim van de stemming garanderen en beïnvloeding tijdens het stemmen voorkomen.

Stemmen op papier versus elektronisch stemmen

Het grote verschil tussen de traditionele stembusgang en e-voting? Bedrijven hoeven geen fysieke stembussen meer te installeren in de vestigingen waar er stembureaus zijn. Bovendien moeten die stembussen niet meer vervoerd en geplaatst worden, wat ook de bewaking en verzegeling ervan vereenvoudigt. De bewaking van de elektronische stembureaus gebeurt vanop één centrale locatie waar alles gemonitord wordt. En dus niet meer bij de afzonderlijke stembussen.

Wat onveranderd blijft, is de verplichte aanwezigheid van 6 verschillende personen, zijnde de voorzitter, de secretaris en de bijzitters. Al gaan hun rollen er anders uitzien.

Minder administratie en meer participatie

Het installeren en bemannen van de stembussen, het tellen en hertellen van de stemmen, … Er kruipt behoorlijk wat tijd in de opzetting en de verwerking van de traditionele ‘papieren’ stembusgang. Het systeem van e-voting levert je - naast een eenvoudigere organisatie en vlottere administratieve afhandeling - een snellere, veiligere en efficiëntere telling op. Met 100% geldige stemmen als resultaat. Geen discussies meer over betrouwbaarheid, want de computer geeft een foutmelding wanneer de gebruiker iets verkeerd invult.

Zeker wanneer de werknemers over verschillende locaties worden tewerkgesteld, beperkt e-voting onnodig werkverlet aanzienlijk. Door de toegankelijke en flexibele procedure, zullen je stemgerechtigde medewerkers sneller geneigd zijn hun stem uit te brengen. Je wint dus tijd, kosten en stemmers.