Consult
18 oktober 2018
Hallo, baas? Ik ben ziek.
Hallo, baas? Ik ben ziek.

Hallo, baas? Ik ben ziek.

De eerste blaadjes vallen van de bomen en meteen neemt het gesnotter op de werkvloer toe. Bovendien staat naast meneertje herfst en koning winter ook het jaarlijkse griepseizoen voor de deur. U kunt zich dus binnenkort weer aan ziektemeldingen verwachten. En die gaan gepaard met allerhande regels waarvan u maar beter op de hoogte bent. Moet uw zieke werknemer bijvoorbeeld een ziektebriefje binnenbrengen? Of mag hij vervroegd terug komen werken wanneer hij aan de betere hand is? Bovendien zijn niet enkel uw medewerkers vatbaar voor virussen en ziektekiemen. Ook hun kinderen worden al eens door ziekte geveld. Met dit artikel hopen wij al uw vragen rond ziektemeldingen in de kiem te smoren.

Verplicht het ziektebriefje

Wist u dat uw medewerkers niet wettelijk verplicht zijn om een ziektebriefje in te leveren? U legt deze verplichting daarom best zelf vast in het arbeidsreglement, in een CAO of door er simpelweg naar te vragen. In dat geval moet het ziektebriefje binnen de twee werkdagen (zon- en feestdagen niet inbegrepen) op uw bureau liggen. Ook over verlenging van de afwezigheid door ziekte is de wetgeving niet sluitend. De beste remedie is opnieuw om duidelijke regels op te nemen in een CAO of het arbeidsreglement zodat u bij verlenging van ziekte een nieuw ziektebriefje van uw medewerker ontvangt.

Wees alert voor vroegere terugkeer

Uw medewerker bezorgde u plichtsgetrouw zijn ziektebriefje maar wil niet langer aan het bed gekluisterd zijn. Het is natuurlijk fijn dat uw medewerker aan de betere hand is en terug aan het werk wil. Maar misschien komt zijn terugkeer u niet zo goed uit, bijvoorbeeld omdat er intussen een vervanger aan de slag is. Helaas hebt u geen andere keuze dan zijn terugkeer te aanvaarden. Bovendien mag u geen bewijs vragen dat hij weer arbeidsgeschikt is. Vindt u het toch beter dat uw medewerker nog wat langer uitziekt? Dan kunt u zijn arbeidsgeschiktheid laten controleren door een arbeidsgeneesheer alvorens dat de werknemer zijn werk hervat. Ziet ook hij geen graten in zijn terugkomst? Dan moet u uw medewerker hetzelfde loon betalen en dezelfde functie geven als voor zijn ziekteverlof. Zelfs als er nog een vervanger aanwezig is.

Ken de opties voor zieke kinderen

Uw medewerker voelt zich kiplekker maar helaas is het zijn kind dat ziek is. Als er geen andere oplossing is dan thuisblijven om voor het kind te zorgen, kan uw medewerker gebruik maken van verlof om dwingende redenen. U kunt zich hier niet tegen verzetten maar u bent niet verplicht om uw medewerker te betalen. Per jaar kunt u 10 dagen verlof om dwingende redenen toestaan, al zijn er soms sectorale verschillen. Is uw medewerker al door deze voorraad dagen? Dan kunt u overeenkomen om een ‘normale’ verlofdag te nemen. Sommige kinderen zijn nu eenmaal vaker ziek dan anderen. U kunt dan een regeling uitwerken die voordeliger is voor uw medewerkers en bijvoorbeeld het aantal dagen verlof om dwingende redenen uitbreiden. Het aantal dagen daarentegen terugvoeren is niet toegestaan.

Hebt u vragen over de regels rond afwezigheid door ziekte? Contacteer ons voor meer informatie.

Meer weten?

Contacteer ons.