Consult
17 oktober 2018
Educatief verlof: uw administratieve verplichtingen als werkgever
Educatief verlof: uw administratieve verplichtingen als werkgever

Educatief verlof: uw administratieve verplichtingen als werkgever

We bespraken het in een eerder artikel al: medewerkers die hun skills en kennis blijven ontwikkelen, kan u als werkgever alleen maar aanmoedigen. Dat gaat echter wel gepaard met een aantal administratieve verplichtingen die u als werkgever moet opvolgen. Wij geven u een kort overzicht van de documenten die u zeker moet ontvangen voor het toekennen van educatief verlof en het terugvorderen van de uurlonen.

1.Getuigschrift van regelmatige inschrijving

Kreeg u van een leergierige medewerker een aanvraag tot educatief verlof? Dan moet dit altijd gebeuren via een ‘getuigschrift van regelmatige inschrijving’. De medewerker ontvangt dit attest van zijn opleidingsinstelling bij aanvang van het schooljaar.  Wat betreft opleidingen die volgens een school- of academiejaar geregeld zijn, moet u dit attest ontvangen voor 31 oktober. Voor opleidingen die niet binnen die regeling vallen, moet uw medewerker het attest binnen 15 dagen na inschrijving indienen.

Dit getuigschrift vermeldt over welke opleiding het gaat, samen met de begin- en einddatum. Er is tevens een vermelding van het theoretisch aantal cursusuren, het aantal cursusuren waarvoor de cursist is ingeschreven, de lesdagen, vakantiedagen… Op basis van dit attest kan u het recht op educatief verlof toekennen aan uw medewerker.

2.Getuigschrift van nauwgezetheid

Per ‘periode’ ontvangt uw medewerker een getuigschrift van nauwgezetheid van zijn opleidingsinstelling (per schooltrimester, per 3 maanden voor modulaire opleidingen of voor de ganse opleiding indien deze maximum 3 maanden duurt.)

Dit getuigschrift lijkt sterk op dat van regelmatige inschrijving. Op dit attest vindt u echter heel wat interessante informatie zoals het aantal effectieve lesuren, het aantal effectief gevolgde lesuren en de (on)gewettigde afwezigheden van uw medewerker.

Op basis van deze informatie kan u het recht op educatief verlof bijsturen. In het slechtste geval, indien uw medewerker meer dan 10% ongewettigd afwezig was, kan u zijn  recht op educatief verlof schorsen .

3.Aangifte van schuldvordering

Indien u een terugbetaling van de uren educatief verlof wil aanvragen aan de overheid, moet u specifieke deadlines respecteren. Maar opgelet, deze data zijn in elk gewest anders.

Voor deze aanvraag moet u een ‘Aangifte van schuldvordering’ en een ‘Individuele steekkaart per werknemer’ indienen. Vergeet zeker niet de originele getuigschriften bij de individuele steekkaart van uw medewerker te voegen om de inschrijving en het nauwgezet bijwonen van de opleiding te bewijzen. U kan deze aanvraag zelf indienen maar u kan het ook overlaten aan het sociaal secretariaat.

Heeft u vragen over uw administratieve verplichtingen  bij educatief verlof? Contacteer ons voor meer informatie.

Meer weten?

Contacteer ons.